Rzecznik praw ucznia – jego rola i zadania

Rzecznik praw ucznia – jego rola i zadania

Rzecznik praw ucznia – jego rola i zadania Rzecznik praw ucznia jest osobą, która ma za zadanie reprezentować interesy uczniów oraz chronić ich prawa i swobody. Każda szkoła powinna mieć wybranego rzecznika praw ucznia, który będzie odpowiadał za dochodzenie sprawiedliwości…

Więcej
Jakie są najlepsze metody nauczania matematyki?

Jakie są najlepsze metody nauczania matematyki?

Należy mieć świadomość, że zostało opracowanych mnóstwo skutecznych metod nauczania matematyki. Każda osoba powinna skorzystać z rozwiązania, które najlepiej będzie jej odpowiadało. Jak można obecnie efektywnie uczyć się matematyki?  Wybranie korepetytora dla którego matematyka jest pasją  Osoby, które potrzebują pomocy…

Więcej
Jak pracować z uczniem z dysleksją?

Jak pracować z uczniem z dysleksją?

Dysleksję rozwojową stwierdza się u dzieci, których rozwój umysłowy przebiega prawidłowo, a jednocześnie występują duże trudności w nauce czytania i pisania. Trudności występują mimo posiadanej przez dziecko wiedzy, systematycznej pracy z problemem i dużej motywacji do działania.  Dysleksja rozwojowa dotyka…

Więcej
Poprawa oceny – jakie prawa przysługują uczniom?

Poprawa oceny – jakie prawa przysługują uczniom?

Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów regulowana jest przez statut szkoły. W przepisach oświatowych nie jest konkretnie ustalone, którą ocenę uczeń może poprawić i w jakim terminie może tego dokonać, w związku z tym to rada pedagogiczna ustala te kryteria w wewnątrzszkolnym systemie…

Więcej