Jak pracować z uczniem z dysleksją?

Jak pracować z uczniem z dysleksją?

Dysleksję rozwojową stwierdza się u dzieci, których rozwój umysłowy przebiega prawidłowo, a jednocześnie występują duże trudności w nauce czytania i pisania. Trudności występują mimo posiadanej przez dziecko wiedzy, systematycznej pracy z problemem i dużej motywacji do działania.  Dysleksja rozwojowa dotyka od 13 do nawet 16 procent dzieci w Polsce. Bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie problemu, ale także dostosowanie metod pracy z uczniem z dysleksją do wszystkich jego wymagań. 

Uczniowie z dysleksją 

Uczniowie ze zdiagnozowaną dysleksją posiadają specjalne potrzeby edukacyjne. W pracy z dziećmi z dysleksją należy, w szczególności, zadbać o indywidualizacje kształcenia, która będzie dostosowana do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. 

Do głównych problemów dzieci z dysleksją zalicza się problemy z czytaniem i pisanie, trudności w nauce języków obcych, ale także problemy z orientacją w schemacie ciała i przestrzeni. U dzieci obciążonych dysleksją można zauważyć zdecydowanie wolniejsze tempo wykonywania prac manualnych i nieporadność w trakcie gier zręcznościowych.  

Warto wiedzieć, że uczniowie z dysleksją potrzebują wielu pozytywnych komunikatów, dlatego bardzo ważne jest, by nauczyciel doceniał wszystkie, nawet najdrobniejsze sukcesy. 

Jak pracować z uczniem dyslektycznym? 

Profesor Maria Bogdanowicz opracowała szereg porad dla nauczycieli, którzy będą pracowali z uczniem z dysleksją. Zaleca, by podczas pracy starać się zrozumieć potrzeby i ograniczenia ucznia. W trakcie pracy warto pozostawać w stałym kontakcie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, która diagnozowała dziecko, starać się wcielić w życie wszystkie zalecenia z diagnozy. 

W pracy z dzieckiem dyslektycznym warto konsultować się z rodzicami i ustalić stałe zasady działania. Ważne jest, aby uczeń czuł się odpowiedzialny za rezultaty swojej pracy. 

Zaleca się, aby w trakcie codziennych lekcji bacznie obserwować ucznia i spróbować ustalić, jakie formy przekazu najlepiej do niego trafiają. 

Profesor Bogdanowicz proponuje, aby zezwolić uczniowi na dłuższą pracę, umożliwić korzystanie ze słowników i innych pomocy. 

Najbardziej pomocne dla dziecka będzie odczuwanie życzliwości i cierpliwości ze strony nauczyciela. Najważniejsze jest, by nauczyciel stał się dla ucznia swojego rodzaju przewodnikiem. 

Jak pomóc uczniom z dysleksją rozwojową? 

Nauczyciel, czy rodzic, który chce udzielić fachowej pomocy dziecku z dysleksją powinien przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że dysleksja nie jest uleczalna. Wiele trudności można skutecznie wypracować, jednak zaburzenia będą towarzyszyły danej osobie przez całe życie. Dysleksja nie mija, nie da się z niej wyrosnąć. 

W pracy z uczniami dyslektycznymi warto stosować oddziaływanie wielozmysłowe, np. stosowanie środków audiowizualnych, przygotowywanie dotykowych pomocy. 

Pomocne będzie także ćwiczenie koncentracji uwagi, np. poprzez gry planszowe. Zaleca się także, aby ćwiczyć spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową dzieci z problemami. 

Warto stosować konkretne i proste polecenia, a także upewniać się, że przekazane przez nas treści zostały właściwie zinterpretowane. 

Sposoby pracy z uczniem dyslektycznym

W pracy z uczniem z zaburzeniami dyslektycznymi ważne jest nauczanie polisensoryczne, które będzie jednocześnie angażowało większość bądź wszystkie zmysły jednocześnie. Najbardziej należy angażować zmysły działające prawidłowo, przy dodatkowym ćwiczeniu osłabionych. 

Świetnym sposobem na osiągnięcie dobrych rezultatów jest stosowanie zasady stopniowania trudności, czyli przechodzenie od zadań najłatwiejszych do tych bardziej złożonych, a także stosowanie metody tzw. małych kroków. 

 

Nauczanie domowe – co warto o nim wiedzieć?
Różne style nauczania: właściwy wybór dla skutecznego uczenia się
Aktywizujące metody nauczania

Dodaj komentarz