Nauczanie domowe – co warto o nim wiedzieć?

Nauczanie domowe – co warto o nim wiedzieć?

Nauczanie domowe – co warto o nim wiedzieć?

Nauczanie domowe to opcja, którą w Polsce rozważa coraz więcej rodziców. Zwłaszcza tych, którzy mają kompetencje, możliwości i czas, aby móc pracować w domu wraz ze swoimi pociechami. Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? Jak wygląda nauczanie domowe? Kto powinien się na nie zdecydować? Wszystko wyjaśni się po przeczytaniu tego tekstu!

Czym jest nauczanie domowe i czy jest legalne w Polsce?

Nauczanie domowe to nic innego, jak nauka pobierana w zaciszu domowym, zamiast w placówce oświatowej. Nie jest jednak tak, że rodzic, czy inna osoba do tego wyznaczona może wykładać wybrany przez siebie materiał. Wszystko musi przebiegać zgodnie z programem nauczania, ponieważ rezultaty edukacji będą zawsze weryfikowane przy pomocy egzaminów klasyfikacyjnych zdawanych przez dzieci na koniec roku szkolnego. W Polsce nauczanie domowe jest jak najbardziej legalne, jednak nie tak samo popularne, jak w innych krajach. Przodownikiem w wyborze takie rozwiązania są Stany Zjednoczone, gdzie około 3% dzieci uczy się w domu. Taka edukacja jest także dość powszechna w Rosji. Jednak nie tylko Polska nie jest jeszcze zbyt przychylna. Również Hiszpania, czy Niemcy zdecydowanie preferują klasyczny rodzaj nauki. Właściwie nie można dziwić się temu, że nauczanie domowe wzbudza tyle kontrowersji, ponieważ to rodzice są odpowiedzialni za postępy i w dużej mierze zdawalność końcowych egzaminów. Co ciekawe, w Polsce edukacja w zaciszu domowym jest dozwolona od 1991 roku. Aby uzyskać zgodę, rodzice powinny złożyć odpowiedni wniosek do szkoły rejonowej i poczekać na zgodę dyrektora. W dokumentach powinna znaleźć się wzmianka na temat tego, który etap nauki będzie realizowany.

Jakie są zalety nauczania domowego?

Niewątpliwie nauczanie domowe ma swoje zalety, które z całą pewnością mogą przekonać rodziców. Przede wszystkim dziecko ma większą swobodę podczas przyswajania materiału. Nie ma ograniczeń czasowych i jeśli uzgodni to z rodzicem, może zrobić sobie przerwę w dowolnym momencie bądź przejść do innego przedmiotu, a do obecnie przerabianego wrócić za kilka godzin lub następnego dnia. Oczywiście nie chodzi o to, aby mogło sobie wybierać i ignorować lekcje, które mu nie odpowiadają, ale dać mu możliwość wyboru i podejmowania świadomych decyzji. Zresztą nasza pociecha może ograniczyć sporo czasu, szczególnie kiedy szkoła znajduje się w dość dużej odległości od miejsca zamieszkania. Kolejną zaletą nauczania domowego jest to, że dzieci nie muszą siedzieć w ławkach, co ma szczególne znaczenie, kiedy są dość żywiołowe i ciężko im się skupić na powierzonym zadaniu. W domu nie trzeba uczyć się tylko pustej teorii, ale też poznawać świat przez doświadczenie. Jednak tutaj potrzeba wiele kreatywności i wiedzy rodziców, którzy mimo wszystko mają większą kontrolę nad nauką swoich dzieci.

Jakie są wady nauczania początkowego?

Niestety nauczanie domowe ma również swoje wady. Największą z nich jest to, że przynajmniej jeden z rodziców musi ograniczyć swoje życie zawodowe lub je przerwać, aby w pełni móc się poświęcić dziecku. Tym samym bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, ponieważ to od niego będzie zależeć, czy uczeń z zadowalającym wynikiem zda egzaminy końcowe i otrzyma promocję do następnej klasy. Należy więc pamiętać, że nie każdy rodzic ma predyspozycje do tego, aby uczyć swoje dziecko w domu. Ponadto dla samego ucznia problematyczny może okazać się ograniczony kontakt z rówieśnikami. Tym bardziej, jeżeli jest jedynym dzieckiem w okolicy z nauczaniem domowym. Jednak nie oznacza to, że całkowicie nie ma kontaktu z innymi uczniami w tym samym wieku. Pociechy, które uczą się w domu, bardzo często swoją edukację uzupełniają dodatkowymi zajęciami, gdzie mogą spotkać osoby w różnym przedziale wiekowym, zyskać nowe doświadczenie oraz wiedzę, co niezaprzeczalnie jest zaletą.

Różne style nauczania: właściwy wybór dla skutecznego uczenia się
Aktywizujące metody nauczania
Żłobek, przedszkole, czy szkoła – od kiedy uczyć dziecko angielskiego, by nauczyć, ale nie zniechęcić?

Dodaj komentarz