Poprawa oceny – jakie prawa przysługują uczniom?

Poprawa oceny – jakie prawa przysługują uczniom?

Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów regulowana jest przez statut szkoły. W przepisach oświatowych nie jest konkretnie ustalone, którą ocenę uczeń może poprawić i w jakim terminie może tego dokonać, w związku z tym to rada pedagogiczna ustala te kryteria w wewnątrzszkolnym systemie…

Więcej