Przeniesienie ucznia do innej szkoły – kiedy i jak?

Przeniesienie ucznia do innej szkoły – kiedy i jak?

Powody przeniesienia ucznia do innej szkoły

Istnieje wiele różnych sytuacji życiowych w których myślimy lub nawet jesteśmy zmuszeni do zmiany szkoły naszego dziecka, są to np,:

– zbyt niski lub wysoki poziom nauczania,

– konflikty z nauczycielami,

– prześladowania dziecka przez innych,

– chęć zmiany profilu nauczania, 

– przeprowadzka, 

– konflikty w klasie,

– problemy wychowawcze,

– inne, indywidualne kwestie.

W niektórych sytuacjach przeniesienie dziecka do innej placówki jest najlepszym wyjściem, gdy chcemy chronić zdrowie psychiczne naszego dziecka. Przenieść ucznia mogą jego rodzice/opiekuni prawni lub nauczyciele, ale tylko wtedy gdy uczeń ma negatywny wpływ na pozostałą część klasy. Cała procedura przeniesienia dziecka powinna potrwać 1-2 dni, jeśli tylko dyrektor szkoły, z której chcemy przenieść dziecko wyda pozytywną opinię i rodzice złożą jak najszybciej dokumenty do nowej placówki. Niektóre placówki prywatne mają określone zasady rekrutacji i trzeba się z tym liczyć. Nawet w przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego dziecko może zostać poproszone o rozwiązanie testu językowego, matematycznego lub przyrodniczego.Dyrektor szkoły, do której chcemy przenieść nasze dziecko może odmówić przyjęcia w takich przypadkach jak:

– brak wszystkich wymaganych dokumentów,

– brak miejsc w oddziale,

– zbyt duże różnice w realizowanym programie pomiędzy szkołami.

Przeniesienie dziecka – jak je przygotować

Najważniejsza jest spokojna rozmowa z dzieckiem, jeżeli to my zdecydowaliśmy się podjąć taki krok jak zmiana szkoły, z powodu np. przeprowadzki – na spokojnie porozmawiajmy z dzieckiem, przygotujmy je, najlepiej pokażmy mu nową szkołę, a nawet przedstawmy nowych kolegów z klasy. Wspieraj swoje dziecko, zapewniaj, że nie straci kontaktu ze starymi przyjaciółmi. Najważniejsze tutaj będą pierwsze dni, dziecko musi się zaklimatyzować i “wbić” w grupę klasy, co nie jest łatwe, musi ono wiedzieć, że może polegać na rodzicach i czuć od nich wsparcie, wtedy na pewno będzie mu łatwiej. Pierwsze dni, a nawet tygodnie będą ciężkie, dziecko może czuć zagubienie, wszystko jest tam dla niego nowe, więc nie ma co się dziwić. Zmiana szkoły, niezależnie w jakiej klasie to dla ucznia większy lub mniejszy stres. Ciężko jest wejść w już zżyte ze sobą środowisko, często jest więcej lub mniej zaległości do nadrobienia, zmiana szkoły to naprawdę spore wyzwanie. 

Jak przenieść dziecko do innej szkoły? – Pismo

Potrzebne dokumenty: świadectwo ukończenia klasy, karta zdrowia, wypełniony druk o przeniesienie, karta szczepień, arkusz ocen, ubezpieczenie dziecka.

Co musi zawierać pismo o przeniesienie: miejscowość i datę, dane rodzica/opiekuna prawnego, adresata dokumentu, dane ucznia, profil i klasę do której uczęszcza, docelową placówkę, uzasadnienie przeniesienia, podpis rodzica/opiekuna prawnego. (Jeżeli uczeń ma skończone 18 lat takie podanie może napisać i składać osobiście)

Jak napisać podanie

 

1. W prawym, górnym rogu musi znajdować się miejscowość oraz data,

2. pod datą, po lewej stronie należy umieścić dane rodzica/prawnego opiekuna,

3. niżej, po prawej stronie – adresat dokumentu (“Dyrekcja/ Dyrektor Szkoły…”)

4. na samym środku należy, najlepiej drukowanymi literami umieścić napis “PODANIE O PRZENIESIENIE”

5. najlepiej rozpocząć od słów “proszę o przeniesienie mojej córki / mojego syna  – imię i nazwisko

6. wymienić klasę i profil obecny i docelowy + docelową szkołę

7. następny powinien być powód, który przekona dyrektora szkoły

8. na sam koniec, na dole, po prawej stronie należy umieścić czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Nauczanie domowe – co warto o nim wiedzieć?
Różne style nauczania: właściwy wybór dla skutecznego uczenia się
Aktywizujące metody nauczania

Dodaj komentarz