Jak załatwić nauczanie indywidualne w liceum?

Jak załatwić nauczanie indywidualne w liceum?

Jak załatwić nauczanie indywidualne w liceum?

Aktualnie coraz więcej nastolatków uczy się indywidualnie. W swoich domach lub mieszkaniach. Komu przysługuje taka możliwość? Jakie kroki należy podjąć, by edukacja odbywała się właśnie w ten sposób? O tym dowiesz się z poniższego poradnika.

Kto może liczyć na zajęcia indywidualne?

Duże znaczenie ma tutaj artykuł 127 (ustęp 2) ustawy z 14 grudnia 2016 roku (dotyczącej prawa oświatowego). Warto zaznaczyć, że z tej możliwości mogą skorzystać m.in. dzieci i młodzież, którzy mają kłopoty zdrowotne. Przez te problemy nie mogą one chodzić do placówek edukacyjnych albo jest to w ich przypadku bardzo mocno utrudnione. Nie wiesz, <a href =”https://www.wirtusplus.pl/rozwoj-dziecka/“>jak załatwić nauczanie indywidualne w liceum</a> swojej pociesze? W pierwszej kolejności dokładnie przeczytaj ten artykuł. Co ważne, dyrektorzy placówek edukacyjnych (jeśli zachodzi taka potrzeba) powinni dołożyć wszelkich starań, aby dzieci mogły swobodnie uczyć się w swoich domach lub mieszkaniach.

Jakie formalności należy załatwić?

Warto złożyć odpowiedni wniosek. Trzeba tam dokładnie opisać sytuację dziecka. Warto załączyć też odpowiednie dokumenty, które potwierdzają konkretne kłopoty zdrowotne. Specjaliści oceniający wnioski muszą być bowiem przekonani, że przez nie dana osoba nie jest w stanie normalnie chodzić do liceum, technikum itp. Wnioski są sprawdzane przez zespoły orzekające, które na co dzień działają w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Co powinno znaleźć się w orzeczeniu?

Specjaliści mają za zadanie ustalić parę kwestii. M.in. chodzi o ograniczenia w funkcjonowaniu ucznia, które wynikają np. z przebiegu choroby lub odbywającego się w danym momencie procesu terapeutycznego. Fachowcy sugerują zalecane warunki i formy wsparcia, które umożliwią realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych. Tak samo, jak edukacyjnych. Eksperci od tego działu powinni dokładnie przeanalizować sytuację. Tutaj nie tylko chodzi o to, by wystawić dokument i mieć to wszystko z głowy. Liczy się to, by np. dowiedzieć się, jakie są mocne strony ucznia, jak powinno się je rozwijać w czasie indywidualnego nauczania itp. Co ważne, specjaliści pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych skupiają się nie tylko na aspektach stricte edukacyjnych. Bardzo ważne jest dla nich to, by znaleźć np. sposoby, by pociechy mogły (mimo wszystko) integrować się ze szkołą, kolegami, koleżankami itp. Jeśli jest to możliwe, to proponowana jest także ścieżka odnosząca się do ewentualnego powrotu dziecka do szkoły w przyszłości. Niektóre kłopoty zdrowotne są bowiem stałe, a inne jedynie tymczasowe.

Jak długo może odbywać się indywidualne nauczanie?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy przede wszystkim od stanu zdrowia danego ucznia. Jak jest taka możliwość, to dąży się do tego, aby pociecha jak najszybciej wróciła do standardowego modelu nauczania. Jeśli zaś chodzi o okres, w czasie którym obowiązuje orzeczenie, to jest ono wystawiane na minimum jeden miesiąc. Górna granica to 12 miesięcy. Potem to zagadnienie powinno być ponownie przeanalizowane. Co ważne, eksperci z poradni psychologiczno-pedagogicznych muszą – w orzeczeniu – dokładnie określić czas indywidualnego nauczania. Po upływie danego okresu rodzice powinni (jeśli zachodzi taka konieczność) ponownie skontaktować się z fachowcami w celu uzyskania przedłużenia możliwości dotyczącej zdalnego nauczania w liceum. Z orzeczeniem powinni zapoznać się także dyrektorzy placówek, którzy muszą dbać o wyszczególnione tam punkty. Fachowcy muszą zatem zapewnić odpowiednie warunki do indywidualnego nauczania.

Nauczanie domowe – co warto o nim wiedzieć?
Różne style nauczania: właściwy wybór dla skutecznego uczenia się
Aktywizujące metody nauczania

Dodaj komentarz