Świadome, pełnoprawne leczenie. Czym jest autonomia pacjenta?

Świadome, pełnoprawne leczenie. Czym jest autonomia pacjenta?

Zadaniem lekarza jest nie tylko troska o zdrowie pacjenta, ale też o jego dobre samopoczucie i potrzeby. Jest to niezwykle obiecujące zjawisko, wyrażające poszanowanie dla autonomii osób, które szukają pomocy w placówce medycznej. Należy pamiętać, że każdy chory ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Z czym związana jest autonomia pacjenta i gdzie szukać pomocy w przypadku jej naruszenia?

Na czym polega autonomia pacjenta w gabinecie lekarskim?

Pojęcie autonomii woli związane jest przede wszystkim z relacją pacjent-lekarz, która bazować powinna na wzajemnym szacunku i partnerstwie. Autonomia pacjenta to zjawisko moralne, skupione na szeregu procesów, które oparte są na świadomej zgodzie i prawie do informacji o stanie zdrowia chorego. Każda osoba, która jest pełnoprawnie zdolna do podejmowania samodzielnych decyzji, ma możliwość ubiegania się o informacje na temat swojej choroby, możliwości jej leczenia, ryzyka i następstw, jakie może przynieść, czy ewentualnej profilaktyki. Pacjent ma prawo do wyrażania świadomej zgody na decyzje, które podejmowane są w kwestii prowadzenia procesu jego leczenia.

Świadoma zgoda chorego a zabieg medyczny. Czym jest autonomia pacjenta?

Z czym związana jest autonomia woli pacjenta w momencie udzielania przez niego świadomej zgody na zabieg leczniczy? Przed przystąpieniem do zabiegu medycznego niezbędne jest pozyskanie od chorego odpowiedniej dokumentacji. Co więcej, operacja dokonywana w celu poprawy stanu zdrowia, traktowana jest jako zdarzenie cywilnoprawne, wymagające wcześniejszego złożenia oświadczenia woli przez pacjenta. Świadoma zgoda na zabieg medyczny może zostać udzielona wyłącznie przez osobę, która w dokładny i przystępny sposób została poinformowana o okolicznościach planowanej operacji, jej konsekwencjach i ewentualnych alternatywach leczenia. Pacjent może wyrazić świadomą zgodę tylko na konkretny, sprecyzowany przez lekarza zabieg, który nie jest sprzeczny z polskim prawem.

Należy pamiętać, że świadoma zgoda udzielana jest przez pacjenta w momencie, kiedy jego stan pozwala na całkowite zrozumienie przekazywanych mu informacji. Zgoda udzielona po wykonaniu świadczenia nie ma mocy prawnej. Powinno się jej dokonać przed zabiegiem leczniczym. Ma ona również charakter odwołalny – może zostać cofnięta przez pacjenta w dowolnym momencie, przed wykonaniem świadczenia lub w trakcie jego udzielania.

Co zrobić w przypadku, gdy prawo do informacji pacjenta zostało naruszone?

Wydawać by się mogło, że respektowanie znaczenia autonomii woli chorego wzrasta z każdym rokiem. Nadal jednak zdarzają się sytuacje, w których prawo do świadomej zgody pacjenta jest naruszane. W jaki sposób poszkodowany może zgłosić nieprawidłowości dokonane przez lekarza?

System ochrony praw pacjenta przewiduje kilka dróg, za pośrednictwem których można zgłosić naruszenia personelu medycznego. Jedną z nich jest złożenie skargi do przełożonego lekarza, np. dyrektora lub kierownika placówki leczniczej. Jeżeli zawiadomienie o naruszeniu prawa do informacji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, istnieje możliwość zaalarmowania Rzecznika Praw Pacjenta. Złożenie wniosku nie jest związane z żadną opłatą. Organami, które zajmują się dochodzeniem roszczeń poszkodowanych chorych, są również Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

W momencie egzekwowania praw, wynikających z nieposzanowania autonomii pacjenta, warto zdecydować się na wsparcie wykwalifikowanych specjalistów. Kancelarie adwokackie, specjalizujące się w prawie medycznym, skutecznie pomagają w dochodzeniach roszczeń z tytułu naruszenia prawa do informacji pacjenta.

Nie wahaj się prosić o pomoc. Zawalcz o swoje prawa z kancelarią ZS Adwokaci

Aktywne i dobrowolne uczestnictwo w procesie leczenia to prawo każdego chorego. Kancelaria ZS Adwokaci świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętych naruszeń autonomii woli pacjentów. Jeżeli czujesz, że Twoje prawo do informacji zostało nieuszanowane przez personel medyczny, już dzisiaj zasięgnij pomocy eksperta.

Sprawdź, jak wzmocnić organizm!
Zdrowy kręgosłup — ćwiczenia, które zadbasz o prawidłową postawę
Dowiedz się, ile kroków dziennie dla zdrowia należy robić!

Dodaj komentarz