Osobowość nostalgiczna.

Osobowość nostalgiczna.

Nostalgia nie ma dobrej społecznie opinii. Przyjęło się myśleć, że jest to stan emocjonalny, który nam raczej nie sprzyja i grozi złymi dla nas efektami, w postaci smutku, przygnębienia, a nawet choroby. Stwierdzenia te są całkiem słuszne, ponieważ historyczny kontekst rozumienia nostalgii ma właśnie takie znaczenie.

Aż do czasów nowożytnych w społeczeństwie, utrwaliło się przekonanie, że nie może mieć ona dla nas żadnych pozytywnych skutków. Ten ogólnie akceptowalny sposób myślenia, uległ jednak sporym zmianom, a medycyna zaczęła dostrzegać i badać pozytywne dla człowieka, strony nostalgii. W czym może nam zatem pomóc ten znany już od czasów starożytności stan emocjonalny?

POZYTYWNE STRONY NOSTALGII.

Dowiedziono, że nostalgia może zwiększyć poczucie własnej wartości i sensu życia, poprzez buforowanie zagrożeń dla dobrego samopoczucia, a także inicjowanie chęci radzenia sobie z problemami oraz doskwierającym nam stresem. W 2011 roku badania naukowe prowadzone przez zespół specjalnie dobranych w tym celu naukowców, wykazały, że nostalgia ma pozytywne korelacje z poczuciem sensu życia. Korelacja oznacza rodzaj współzależności, coś co łączy jedno pojęcie z drugim, z pozoru nie mającym z nim nic wspólnego. Kolejne badania nad nostalgią udowodniły, że może mieć ona silniejszy wpływ na poczucie sensu życia niż potrzeba wsparcia społecznego czy więzi. Następnie odkryto, że zagrożenie własnego znaczenia, samo w sobie może działać jako wyzwalacz nastroju oraz nostalgii jako takiej. Chcąc ochronić własne ja, organizm jakby automatycznie wprowadza nas w ten właśnie stan emocjonalny. Badania te wskazują również na bardzo ważną rzecz, którą jest fakt, że każdy człowiek wyposażony został w sposób naturalny w możliwość prawidłowego odczytywania swojej kondycji psycho-fizycznej oraz wolność do interpretacji tego, w jakim stanie się znajduje.

DOWODY NAUKOWE, A RZECZYWISTOŚĆ.

Zespół naukowców na dalszym etapie prowadzonych przez siebie w tym zakresie badań, udowodnił, że gdy nasz sens życia jest zagrożony, nostalgia powoduje zminimalizowanie tendencji do obrony. Wpływa ona zatem nie tylko pozytywnie na silniejsze odczuwanie przez nas sensu życia, ale stanowi również rodzaj buforu dla czekających nas w przyszłości zagrożeń, poprzez zerwanie związku między brakiem znaczenia, jego odczuwaniem, a dobrym samopoczuciem. Następnie wykazano, że znaczenie nie tylko jest jedną z funkcji nostalgii, która ma na nie zasadniczy wpływ, ale że osoby nostalgiczne lepiej postrzegają sens życia, bardziej doceniają samych siebie i lepiej buforują zagrożenia niż inni.

Dobra klinika stomatologiczna Kraków — komu warto zaufać?
Gdzie można wykonać psychotesty w Krakowie?
Jak dbać o zęby z wypełnieniami?

Dodaj komentarz