Od producenta do pacjenta, czyli jaka drogę przebywają leki

Od producenta do pacjenta, czyli jaka drogę przebywają leki

Zanim lek trafi do apteki musi przebyć długą drogę. Na każdym etapie transportu narażony jest na możliwość utraty stawianych wymogów przechowywania. Producent leków odpowiedzialny jest za przeprowadzanie rygorystycznych kontroli jakości na każdym etapie wytwarzania leku. Przed wprowadzeniem leku do obrotu przechodzi on szereg badań jakościowych i ilościowych potwierdzających jego skład, czystość oraz trwałość. Jednocześnie wytwórca określa termin, okres, datę ważności, z dodatkową adnotacją o warunkach jego przechowywania.

Zgodnie ze standardami uznawanymi przez Prawo Farmaceutyczne i Dobrą Praktykę Dystrybucyjną hurtownie farmaceutyczne muszą być zaopatrzone m. in. w urządzenia termoregulacyjne i wentylacyjne zapewniające utrzymanie właściwej temperatury i wilgotności. Warunkiem koniecznym jest montaż kalibrowanych przyrządów umożliwiających rejestrację warunków przechowywania leków i to przez całą dobę. Coraz częściej hurtownie, w trosce o bezpieczeństwo towarów, inwestują w systemy alarmowe ostrzegające o zbliżaniu się skrajnych wartości temperatury czy wilgotności.

Niemniej istotny jest sam transport leku z hurtowni do apteki. Zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną podczas przewozu leków należy zabezpieczyć je przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wymagana temperatura przewozu leków wynosi od +15 do 25°C, +8 do 15°C lub +2 do 8°C. W tym celu wykorzystuje się odpowiednio niską temperaturę w skrzyni ładownej pojazdu, styropianowe opakowania izotermiczne z wkładami chłodzącymi lub specjalistyczne kontenery chłodnicze kontrolujące wymaganą temperaturę podczas całego procesu dystrybucji.

Podobnie jak hurtownie tak i apteki mają obowiązek przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami producenta. Kontrolowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny placówki prowadzące obrót lekami muszą być odpowiednio przystosowane do magazynowania leków, a szczególną uwagę zwraca się na leki wrażliwe na wysoką temperaturę. Apteka zobligowana jest do posiadania stref, w których leki przechowywane są w zakresie wcześniej wspomnianych temperatur. W obecnych czasach, kiedy wiosenna i letnia pora roku obfitują w skrajnie wysokie temperatury, klimatyzacja w magazynach wydaje się być na porządku dziennym. Kontrola i rejestracja temperatury w magazynach może przebiegać na różne sposoby.

Uwzględniając skrajne temperatury, szczególnie w okresie letnim, jakie coraz częściej występują w naszym kraju, prawdopodobnie takie warunki przechowywania leków staną się bezwzględnie wymaganym standardem przez Inspektoraty Nadzoru Farmaceutycznego.

Fakt przechowywania leków we właściwych warunkach powinien być procesem ciągłym i ważne jest, aby także pacjent miał świadomość właściwego przechowywania leków w warunkach domowych, wykorzystując informacje zawarte na ulotce danego leku.

Tylko przy zachowaniu rygorystycznych warunków na każdym etapie wytwarzania, transportu i przechowywania leków jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dostęp do bezpiecznych preparatów. Przestrzeganie norm czy stosowanie nowoczesnych technologii chłodzących gwarantuje odpowiednią jakość leków. Należy pamiętać, że narażenie leków na działanie wysokich temperatur może skutkować nie tylko utratą przez nie pożądanego działania terapeutycznego, ale co gorsza, powstawaniem szkodliwych dla zdrowia produktów rozkładu. Przed zastosowaniem każdego leku należy zapoznać się z treścią ulotki, która nie tylko przybliża nam profil działania leku, ale także określa warunki jego przechowywania. Pamiętajmy, że zarówno za wysoka jak i zbyt niska temperatura może negatywnie wpływać na dany preparat.

Jak włamać się na WhatsApp bez telefonu docelowego?
Damski Sweter z Kaszmiru: Dlaczego warto zainwestować w swetry z tego wyjątkowego materiału
Wskazania do piaskowania zębów

Dodaj komentarz