Odpowiedzialność cywilna rodziców za dzieci – dlaczego wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia jest niezbędne?

Odpowiedzialność cywilna rodziców za dzieci – dlaczego wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia jest niezbędne?

Odpowiedzialność cywilna rodziców za dzieci ma miejsce aż do momentu uzyskania przez nie pełnoletności. Do tego czasu za szkody nieumyślnie wyrządzone osobom trzecim, czyli obcym odpowiadają właśnie opiekunowie prawni nawet nastolatka.

Na czym polega odpowiedzialność cywilna rodziców za dzieci?

Według polskiego prawa za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież do momentu uzyskania przez nie pełnoletności odpowiadają rodzice. W związku z tym, jeśli np.:

– maluch swoim rowerkiem zarysuje samochód sąsiada,

– dziecko podczas zabawy popsuje huśtawkę na placu zabaw,

– nastolatek podczas gry w piłkę wybije komuś okno,

– w wyniku korzystania np. z wypożyczonego sprzętu narciarskiego ulegnie on uszkodzeniu

koszty naprawy są zobowiązani pokryć rodzice osoby niepełnoletniej, która przypadkowo wyrządziła szkody podobne do tych, które zostały podane powyżej.

Czy rodzic za każdym razem musi płacić z własnych pieniędzy za szkody wyrządzone przez dziecko?

Na szczęście firmy ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę z tego, iż w przypadku niektórych dzieci takich szkód powstałych nieumyślnie z ich winy może być całkiem sporo. Pomocą w zakresie tego, by rodzic za każdym razem nie musiał pokrywać kosztów z własnych funduszy. Możliwość zawarcia takiego ubezpieczenia ma miejsce ma okres 12 miesięcy. Za każdym razem na polisie widnieją tylko personalia jednego lub dwojga opiekunów nieletniego. Wynika to z tego, iż aż do osiągnięcia pełnoletności przez cały czas jest on pod opieką rodziców, którzy odpowiadają finansowo za jego nieumyślne działania.

Atutem wykupienie ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim jest to, że:

– dotyczy ono nie tylko szkód wyrządzonych przez dziecko,

– działa na terenie całego kraju,

– obejmuje również działania dorosłych, czyli np. uszkodzenie wspomnianych już nart.

Dzięki temu z powodzeniem może korzystać z tego cała rodzina – oboje opiekunów + ich niepełnoletnie dzieci, jeśli zadba się o wykupienie konkretnego wariantu ubezpieczenia.

Ile wynosi koszt rocznego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Wykupienie rocznego ubezpieczenia OC dzięki któremu to rodzice nie będą płacili z własnych pieniędzy za szkody nieumyślnie wyrządzone przez dziecko do osiągnięcia przez nie pełnoletności w zależności od sumy ubezpieczenia wynosi maksymalnie kilkadziesiąt złotych na cały okres trwania umowy. Po podzieleniu tej kwoty przez 12 miesięcy na jeden z nich wychodzi kilka złotych. Niewątpliwie jest to więc korzystne cenowo rozwiązanie, gdyż nigdy i tak nie można mieć pewności związanej z tym, czy przypadkowo samemu się czegoś nie popsuje w przypadku własności obcych osób.

Dzięki temu, że jedna polisa obowiązuje dorosłego oraz dziecko nie trzeba przejmować się podniesieniem składki. Ta za każdym razem jest taka sama, gdyż przy uzupełnianiu danych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym niekonieczne jest podawanie tego, ile ma się niepełnoletnich dzieci. Nie brakuje więc możliwości dzięki jednorazowej opłacie skorzystania także z tego, by nie płacić za szkody z własnych pieniędzy.

Odpowiedzialność cywilna rodziców za dzieci

W związku z odpowiedzialnością cywilną rodziców za dzieci dobrze jest się zabezpieczyć na różne sposoby. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z wykupienia ubezpieczenia OC chroniącego przed zapłatą kosztów napraw z własnych pieniędzy, gdy okaże się, że szkoda wyrządzona przez dziecko miała miejsce nieumyślnie, a nie celowo. Wówczas firma ubezpieczeniowa nie weźmie za to odpowiedzialności.

Sprawdź, jak zbić gorączkę u dziecka w szybki i bezpieczny sposób
Sprawdź, jakie zwierzę dla dziecka kupić na początek!
Co na obiad dla rocznego dziecka?

Dodaj komentarz