Nauczanie przez rodziców w domu, czyli wszystko o edukacji domowej

Nauczanie przez rodziców w domu, czyli wszystko o edukacji domowej

Nauczanie przez rodziców w domu, czyli wszystko o edukacji domowej

Edukacja domowa to jeden z dostępnych trybów nauki. W wielu sytuacjach może okazać się dobrym rozwiązaniem, zatem warto ją rozważyć. Ma czym polega nauczanie przez rodziców w domu? Czy każdy może zdecydować się na tego typu opcję? Sprawdź!

Czym jest edukacja domowa?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy młody człowiek, będący w wielu od 6 do 18 lat – ma obowiązek nauki. Co istotne, nauka ta nie musi wcale odbywać się w szkole, bowiem dostępne są różne tryby, w tym np. nauczanie indywidualne, czy wspomniana edukacja domowa. Nauczanie indywidualne polega na odbywaniu lekcji z nauczycielami w domu ucznia lub w szkole – kluczowe jest jednak, by uczeń pozostawał z nauczycielem sam na sam. 

Edukacja domowa z kolei polega na nauczaniu przez rodzica, opiekuna prawnego, lub inną, wskazaną osobę. Rodzice, którzy decydują się na takie rozwiązanie – nie muszą być nauczycielami. Tak naprawdę wystarczą jedynie chęci z ich strony. Ze względu na brak kartkówek czy sprawdzianów, pod koniec roku szkolnego dziecko musi zdać egzaminy kwalifikacyjne. Stanowią zbiór wiedzy z całego roku szkolnego. Termin czy zakres takiego egzaminu ustalany jest indywidualnie.

Nauczanie przez rodziców w domu – czy warto?

Nauczanie przez rodziców w domu może okazać się korzystnym rozwiązaniem m.in. w następujących sytuacjach:

  • uczeń dobrze radzi sobie z nauką, jednak ma problemy szkolne, wynikające np. ze strachu przed nauczycielami, sprawdzianami, czy ze złych relacji z rówieśnikami,
  • uczeń jest indywidualistą i osiąga lepsze wyniki poprzez samodzielną naukę, w swoim tempie i zakresie,
  • uczeń ma problemy z opanowaniem materiału w szkole, a nauczyciele nie potrafią mu pomóc.

Na edukację domową często decydują się również osoby rozpoznawalne, które pomimo młodego wieku pracują i nie chcą z tego względu całkowicie rezygnować z nauki.

Obecnie edukacja domowa jest również coraz częściej wybierana w przypadku choroby ucznia. Jeśli problem zdrowotny jest poważny i wyklucza dziecko z możliwości uczęszczania do szkoły na dłużej niż miesiąc, warto rozważyć takie rozwiązanie. Alternatywą dla edukacji domowej jest wspomniane wcześniej nauczanie indywidualne. Warto rozważyć obydwie opcje i wybrać tę, która najlepiej odpowiada na potrzeby dziecka. 

Jak wnioskować o edukację domową?

Rodzice lub opiekunowie, którzy podjęli wspólną decyzję z uczniem odnośnie rozpoczęcia nauczania domowego – powinni złożyć stosowny wniosek do szkoły, do której uczęszcza uczeń. Do wniosku należy dołączyć:

  • zobowiązanie rodziców lub opiekunów o zapewnieniu warunków, które umożliwią realizację podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym,
  • zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych, które pozwalają sprawdzić zdobytą wiedzę.

Tak wniosek można złożyć zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i jeszcze przed jego rozpoczęciem. Nauczanie przez rodziców w domu to opcja dostępna dla uczniów szkoły podstawowej, jak i szkoły ponadpodstawowej. Jeszcze do niedawna, bo do 1 lipca 2021 r., aby rozpocząć nauczanie domowe, konieczne było uzyskanie odpowiedniej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wymóg ten został jednak zniesiony, zatem uzyskanie pozytywnej decyzji jest łatwiejsze.

Warto zaznaczyć, że dziecko uczące się w trybie edukacji domowej – może w dowolnym momencie powrócić do szkolnej ławki i uczęszczać na lekcje wraz z rówieśnikami. Edukacja domowa oferuje ogromne możliwości, z których skorzystać mogą zarówno rodzice, jak i dziecko.

Czy rodzic może zabrać dziecku jego własność?
Urodzenie dziecka – co też dzieje sie potem?
Jak Oduczyć Dziecko Spania z Rodzicami

Dodaj komentarz