Jakie są obowiązki rodzica chrzestnego i kto może nim zostać?

Jakie są obowiązki rodzica chrzestnego i kto może nim zostać?

Uroczystość Chrztu Świętego to najważniejsze wydarzenie w życiu rodziny, która decyduje się na wychowanie dziecka w zgodzie z założeniami religii chrześcijańskiej. Bycie rodzicem chrzestnym to duży zaszczyt, który jednak nie jest całkowicie pozbawiony wad. Zobacz, jakie są obowiązki rodzica chrzestnego!

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Wybór rodziców chrzestnych niejednokrotnie staje się kwestią wywołującą dość spore emocje. Niestety, w świadomości wielu osób, rodzic chrzestny jest osobą na której spoczywa obowiązek regularnego obdarowywania chrześniaka czy chrześnicy podarunkami z niemalże każdej okazji. Co gorsza, takie przekonanie ma potwierdzenie w rzeczywistości – już nie tylko same dzieci, ale także ich rodzice oczekują, że rodzic chrzestny ma obowiązek finansować prezenty dla dziecka, które objął patronatem. Niewiele osób pamięta o tym, że patronat ten powinien przede wszystkim mieć charakter duchowy. Głównym obowiązkiem rodzica chrzestnego jest bowiem dbanie o to, aby dziecko poznało wartości głoszone przez Kościół Katolicki i aby było wychowywane zgodnie z nimi. Oznacza to, że w świetle prawa kanonicznego, nie każda z osób może zostać rodzicem chrzestnym.

Kandydat na rodzica chrzestnego musi spełniać określone wymogi. Według Kościoła rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

  • jest osobą wyznania katolickiego
  • przyjęła sakrament bierzmowania
  • ma więcej niż 16 lat
  • żyje w zgodzie z nauką kościoła

Oprócz tego, kościół nie dopuszcza możliwości, aby rodzicem chrzestnym mogła być osoba żyjąca w nieformalnym związku. Przedstawiciele kościoła uważają bowiem, że życie w związku pozamałżeńskim jest równoznaczne ze sprzeniewierzeniem się zasadom katolicyzmu. 

Obowiązki rodzica chrzestnego

Obowiązki rodzica chrzestnego rozpoczynają się już na etapie przygotowań do ceremonii. Na barkach przyszłej matki chrzestnej i ojca chrzestnego spoczywa obowiązek przygotowania wszystkich atrybutów niezbędnych do przeprowadzenia rytuału. Przyjęło się, że matka chrzestna odpowiada za przygotowanie białej szatki dla swojego chrześniaka, natomiast zadaniem ojca chrzestnego jest przygotowanie gromnicy. W trakcie ceremonii, tuż po namaszczeniu, matka chrzestna nakrywa dziecko szatką, natomiast ojciec chrzestny zapala gromnicę od paschału, który znajduje przy ołtarzu. W niektórych rejonach zdarza się, że podczas ceremonii to matka chrzestna trzyma dziecko na rękach. 

Rodzic chrzestny powinien być obecny i aktywnie uczestniczyć w wychowaniu dziecka. Bardzo ważne jest, aby pozostawać z nim w dobrym relacjach i służyć pomocą zawsze wtedy, gdy będzie tego potrzebowało. Jednym z najważniejszych obowiązków rodzica chrzestnego jest dawanie dziecku przykładu wiary poprzez regularne uczestnictwo w Mszy Świętej. Rodzic chrzestny powinien być obecny podczas każdego ważnego wydarzenia, w tym także podczas przyjmowania kolejnych sakramentów. 

Jak przygotować się do roli rodzica chrzestnego?

Bycie rodzicem chrzestnym to duży zaszczyt, ale także spory obowiązek. Pamiętaj, że jeśli nie jesteś w stanie podjąć się tego wyzwania, lepiej od razu poinformuj o tym rodziców dziecka. Wyrażenie zgody na zostanie rodzicem chrzestnym z płytkich pobudek, takich jak obawa przed potępieniem ze strony rodziny, jest oznaką braku szacunku dla wiary katolickiej. Rodzic chrzestny powinien troszczyć się o swojego chrześniaka/chrześnicę z miłością i troską, a nie z poczucia obowiązku wobec rodziny. Zastanów się, czy jesteś w stanie przekazać dziecku wartości wiary, w której zostanie wychowane. Jeśli sam nie uważasz się za osobę wierzącą, lepiej aby rodzice dziecka wybrali kogoś, kto będzie w stanie spełnić wymogi dyktowane przez kościół. 

Co na obiad dla rocznego dziecka?
Czy rodzic może zabrać dziecku jego własność?
Urodzenie dziecka – co też dzieje sie potem?

Dodaj komentarz