Okresy rozwoju dziecka i ich charakterystyka

Okresy rozwoju dziecka i ich charakterystyka

Tradycyjnie wyróżnia się siedem głównych etapów rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Oczywiście wszystkie etapy rozwoju dziecka są bardzo ważne i różnią się swoją specyfiką. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Etapy rozwoju dziecka

Każdy rodzic powinien zrozumieć, jak rozwija się dziecko w różnym wieku. Pomoże to w prawidłowej ocenie możliwości dziecka na odpowiednim etapie życia oraz w prawidłowym i harmonijnym rozwoju dziecka.

Poniżej przedstawiono kluczowe parametry na każdym etapie rozwoju dziecka:

  • Reakcje wzrokowe i słuchowe;
  • Reakcje emocjonalne;
  • Zdolności motoryczne;
  • Rozwój mowy;
  • Nabycie różnych umiejętności i zdolności.

Etap I — rozwój wewnątrzmaciczny

Okres ten trwa średnio 280 dni od poczęcia do narodzin. W tym okresie układają się wszystkie układy narządów oraz, zdaniem niektórych specjalistów, pierwsze nieświadome wrażenia i wspomnienia dotyczące otaczającego nas świata.

Etap II — okres noworodkowy

Etap ten obejmuje pierwszy miesiąc życia dziecka. W tym czasie dziecko jest słabe i bezbronne — najmniejsze zmiany warunków otoczenia mogą wpłynąć na jego stan. W tym okresie niezwykle ważne jest dbanie o noworodka i zachowanie komfortowych warunków.

III stadium rozwojowe — stadium niemowlęce

Trwa od dwudziestego dziewiątego dnia życia do pierwszego roku życia. Dziecko aktywnie się rozwija i poznaje świat zewnętrzny, uczy się kontrolować swoje ciało — siedzieć, raczkować, chodzić itp. W okresie niemowlęcym zaczynają pojawiać się zęby dziecka. Rodzice dzieci poniżej 1 roku życia powinni uważnie monitorować ich stan zdrowia i konsultować się z lekarzem, gdy tylko zauważą najmniejsze sygnały ostrzegawcze.

IV etap rozwojowy — maluch 

Ten etap trwa od jednego do trzech lat życia. Bardzo szybko poprawiają się zdolności i umiejętności dziecka (fizyczne i psychiczne), poprawia się rozumowanie i mowa, następuje szybki wzrost. W tym okresie główną aktywnością dziecka jest zabawa, dzięki której poznaje ono główne wzorce naszego świata i uczy się zachowywać w różnych sytuacjach i rolach. Dzieci w tym wieku uczą się socjalizować z rówieśnikami i bawić z innymi dziećmi, co zwiększa ryzyko zachorowania na choroby zakaźne (odra, koklusz, szkarlatyna, ospa wietrzna itp.).

V etap rozwoju dziecka — przedszkole

Trwa od 3 do 7 roku życia. W tym wieku dzieci są gotowe do nabywania złożonych umiejętności, takich jak jazda na rowerze dwukołowym, szycie, haftowanie itp. W wieku sześciu lat zwykle zaczynają rosnąć zęby trzonowe dziecka.

Okres przedszkolny to najważniejszy etap w rozwoju mowy. Szczególnie ważne w tym czasie jest dostarczanie dziecku wielu poprawnych przykładów mowy do naśladowania, jak najwięcej mówić do dziecka, czytać mu na głos, zachęcać do aktywności mowy, uważnie kontrolować wyrazistość i poprawność mowy.

VI etap rozwojowy — wiek gimnazjalny

Okres ten przypada między 7 a 12 rokiem życia. W tym wieku mięśnie i szkielet dziecka stają się znacznie silniejsze, a zęby mleczne całkowicie wypadają i pojawiają się zęby stałe. W okresie szkoły podstawowej uwaga dziecka rozwija się energicznie. Dziecko uczy się kontrolować swoje zachowanie i zmuszać się do koncentracji na stojącym przed nim zadaniu.

VII etap rozwojowy  wiek licealny

Pokwitanie, które rozpoczyna się średnio w wieku 12 lat i trwa do 16 lub 17 roku życia.

Okres ten charakteryzuje się kolejnym “skokiem” w rozwoju i wzroście, w wyniku czego wiele układów organizmu dziecka ulega rozregulowaniu, często występują zaburzenia funkcjonalne. Na tym etapie ważne jest, aby zapewnić dziecku urozmaiconą i odżywczą dietę, zawierającą odpowiednie proporcje składników mineralnych, witamin, tłuszczów, białek i węglowodanów.

Jak budować zdrowe relacje społeczne już w wieku przedszkolnym?
3 miesięczne dziecko – już mówi?
Funkcje Poznawcze: Klucz do Rozumienia Naszego Umysłu

Dodaj komentarz