Na jakie fundusze socjalne można liczyć w Niemczech?

Na jakie fundusze socjalne można liczyć w Niemczech?

Uczniowie otrzymują wsparcie w postaci pełnego stypendium, zaś studenci akademii i uniwersytetów otrzymują zwykle połowę kwoty, a druga połowa przyznawana jest im w formie nieoprocentowanej pożyczki państwowej. Żeby otrzymać stypendium edukacyjne trzeba posiadać niemieckie obywatelstwo, bądź zezwolenie na pobyt – wymienione w BAföG

Wysokość stypendium socjalnego za granicą

Studenci mogą otrzymać maksymalnie 861 euro miesięcznie. Stypendium obejmuje również dodatkowe ubezpieczenie medyczne i opiekuńcze na kwotę 109 euro. Otrzymują także dodatek mieszkaniowy, który wynosi 325 euro – jeśli nie mieszkają z rodzicami. Z kolei studenci mieszkający z rodziną mogą otrzymać maksymalnie 694
euro miesięcznie. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć 2 miesiące przed rozpoczęciem studiów na uczelni. Dzięki temu student będzie mieć pewność, że pieniądze dotrą na czas. Wypełniając wniosek należy podać informacje o rodzaju studiów, sytuacji mieszkaniowej, świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, opiece rodzicielskiej czy miejscu nauki. Na podstawie tych informacji obliczana jest kwota świadczenia. Jeśli student ma dziecko w wieku poniżej 10 lat, może również ubiegać się o dodatkowe środki.

Niemieckie stypendium socjalne 

Stypendium niemieckie wspiera studentów i osoby rozpoczynające studia, których dotychczasowy rozwój pozwala liczyć na doskonałe osiągnięcia zarówno w trakcie studiów, jak i w pracy zawodowej. Uczelnie prowadzą rekrutację na podstawie otrzymanych aplikacji, a dotacja jest finansowana wspólnie przez rząd federalny jak i prywatnych sponsorów. Dostępne są również specjalne stypendia dla studentów niektórych wydziałów, takie jak np. stypendia Fundacji Veith Berghoff, które wspierają studentów inżynierii morskiej. Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim’sche Fond przyznaje stypendia studentom z Górnej, Środkowej i Dolnej Frankonii oraz dawnego regionu Henneberg. Warto wiedzieć, że wysokość stypendium zależy od fundacji. Generalnie studenci mogą otrzymać od kilkuset do 1500 euro miesięcznie, natomiast doktoranci mogą otrzymać znacznie więcej.

Instytucje które wspierają stypendium niemieckie

W Niemczech istnieje 13 dużych placówek oświatowych, które wspierają finansowo studentów, są to np.: Fundacja im. Friedricha Eberta, czy Fundacji Konrada Adenauera, a także Niemieckie Fundacje Ekonomiczne. Wszystkie 13 instytucji, oferujących stypendia, kładzie nacisk na „wsparcie ideologiczne”. Poprzez seminaria, warsztaty lub indywidualne projekty studenci mogą realizować swoje pomysły. Oczywiście istnieją również mniejsze fundację oferujące dotacje.

Pożyczka studencka

Kredyt studencki może pomóc studentom wynajmującym mieszkanie.Taka pożyczka jest wypłacana co miesiąc, aby student mógł pokryć czesne i nadal mieć pieniądze na życie. Najpopularniejszym dostawcą jest bank KfW. Student otrzymuje maksymalnie 650 euro. Istnieją też pożyczki z Federalnej Agencji Administracyjnej, Samorządu Studenckiego i Fundacji EW Kuhlmanna, które wspierają finansowo ukończenie studiów. Oprocentowanie tych pożyczek jest bardzo korzystne, a niektóre są nawet nieoprocentowane. W ten sposób można poświęcić się nauce, a nie pracy.

Obowiązkowe ujawnienie majątku – BAföG

W przypadku BAföG konieczne jest ujawnienie swojego majątku. Obejmuje to między innymi własne środki finansowe rodziców i studenta. Oczywiście wysokość tego dochodu różni się w zależności od rodzaju instytucji, dlatego licea i uczelnie mają różne ograniczenia. Zawsze brany jest pod uwagę dochód studenta i jego współmałżonka – jeśli go posiada.

Nowy sposób finansowania studentów – czyli Fundusze edukacyjne

Koncepcja jest prosta – wybrani studenci otrzymują dofinansowanie z funduszu i zwracają procent swoich zarobków zawodowych po ukończeniu studiów. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla samych studentów, jak i dla inwestorów.

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych – kto może z nich skorzystać?
Stypendium w liceum – kto może je otrzymać?
Stypendium zawodowe

Dodaj komentarz