Wysokość stypendium umcs

Wysokość stypendium umcs

Wysokość stypendium umcs

Studiujesz na tej uczelni? A może dopiero planujesz – po dobrze zdanej maturze w maju tego roku kalendarzowego? Zastanawiasz się, czy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie są przyznawane stypendia? Jak najbardziej tak. Co ważne, są one różne, dlatego wiele osób może z nich skorzystać.

Od kiedy działa UMCS?

UMCS to skrót od Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ta uczelnia wyższa działa w Lublinie. Warto zaznaczyć, że uniwersytet powstał w zaledwie kilka miesięcy po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowców. Jeśli studiujesz na tej uczelni albo dopiero masz takie plany, to warto zapamiętać sobie datę 23 października 1944 roku. Wtedy to na posiedzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego podjęto decyzję, że nową placówką naukową będzie właśnie ten “uniwerek”. Za patronkę wybrano zaś wybitną chemiczkę i fizyczkę, czyli Marię Curie-Skłodowską. Warto dodać, że ta osoba otrzymała Nagrody Nobla w tych dziedzinach. Inną ciekawostką jest fakt, że osoby podejmujące decyzje w sprawie nowego patrona rozważały kilka opcji. M.in. Mikołaja Kopernika.

Ile wynosi stypendium socjalne?

Chcemy zaznaczyć, że w dzisiejszym artykule przedstawiamy aktualne dane (obowiązujące na rok akademicki 2022/23). Jeśli będziesz zatem ubiegał się o wsparcie finansowe w kolejnych latach, to wartości mogą się nieco różnić. Jaka jest <a href=”https://www.wirtusplus.pl/rozwoj-dziecka/“>wysokość stypendium umcs</a> socjalnego na tej uczelni z Lublina? Dużo tutaj zależy od dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego. Jeśli jest on mniejszy od 600 PLN, to wówczas można otrzymać 1230 PLN stypendium tego typu. A jeśli dochód jest większy, to kwota wynosi 1130 PLN. Maksymalny próg dochodowy to zaś 1051,70 PLN przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego. Warto tutaj wspomnieć o zwiększeniu stypendium socjalnego, które aktualnie wynosi 250 PLN (w obu przypadkach). Co jeszcze jest ważne? Chodzi o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem albo dzieckiem studenta. Jeśli się do tego kwalifikujesz, to możesz uzyskać 350 PLN.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych: na ile można liczyć?

To zagadnienie w największym stopniu zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Jeśli jest on znaczny, to kwota stypendium wynosi 1000 PLN. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności można otrzymać 900 PLN. Jeśli zaś stopień niepełnosprawności jest lekki, to uczelnia w Lublinie zapewnia 800 PLN. Dodatkowo można zainkasować stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, które na dzisiaj wynosi 750 PLN.

Specjalne stypendium od rektora

Jest ono przyznawane dla najlepszych uczniów uczelni. Warto dodać, że tworzona jest w tym przypadku specjalna lista rankingowa. Od niej zależy wartość konkretnego wsparcia. Pierwsze 25% studentów może liczyć na zainkasowanie 1200 PLN. Kolejne osoby otrzymają 1000 PLN. Jeśli znajdziesz się w trzeciej „ćwiartce”, to dostaniesz 700 PLN. A osoby z ostatnich miejsc mogą liczyć na taką kwotę, jak 500 PLN.

Jakie inne dofinansowania są oferowane?

To nie wszystko. Na jakie jeszcze wsparcie finansowe można liczyć na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina? Chodzi także o kwotę zapomogi, która jest przyznawana przez zespół KS. Maksymalne wsparcie na tej płaszczyźnie to 4000 PLN.

Jak uzyskać stypendium?

Należą Ci się pieniądze? Przeczytaj zatem regulamin i dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić. Pamiętaj o tym, aby dostarczyć papiery w wymaganym terminie. Niestety, w innym razie pieniądze mogą Ci bowiem przejść obok nosa…

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych – kto może z nich skorzystać?
Stypendium w liceum – kto może je otrzymać?
Stypendium zawodowe

Dodaj komentarz